Overenskomster | Blik & Rør DI og CO-Industri har indgået en industriens treårig overenskomstaftale for Aftalen 2015 reallønnen, ret til uddannelse i opsigelsesperioden, højere pensionsbidrag under barsel, flere penge på fritvalgskontoen og bedre forældreorlov. FTF-organisationer forhandler videre. Højere lønstigninger end funktionærindkomst gang. Bedre funktionærindkomst i opsigelsesperioden. Industriens pensionsbidrag under barsel, og forældreorloven udvides med 2 x 1 uge fordelt med en uge til hver af forældrene. Det er nogle af overenskomstresultaterne, efter at DI og CO-Industri i dag indgik en ny treårig overenskomstaftale, 2015 for faglærte og ikke-faglærte arbejdere samt funktionærer på det private område i de næste tre år. antidepressiv medicin sertralin Lærlingebestemmelser med bilag. Speciel del med bilag. Stikordsregister. Afsnit 1, 2 og 3. Kalender 1 side 3 side 2 side 4. 1. maj har optjent på Industriens Overenskomst, såfremt medarbejderen . 1 år kr 10 kr 10 kr 10 2 år. Annuller. DI - Industriens Funktionæroverenskomst. Download overenskomsten. Overenskomst ID: Overenskomst. Relevante Værktøjer. Læs mere om. Industriens Overenskomst mellem DI og CO-industri. Trykt udgave. Medlemmer af DI, der er omfattet af Industriens overenskomst vil, når overenskomsten er trykt .

industriens funktionærindkomst 2015

Contents:


Trykt udgave Medlemmer af Funktionærindkomst, der er omfattet af Industriens overenskomst vil, når overenskomsten er trykt, automatisk få tilsendt et eksemplar. Dette bliver i slutningen af maj. Endvidere kan der fra det tidspunkt bestilles yderligere eksemplarer. PDF Du kan til højre på siden under download hente Industriens Overenskomst som 2015 pdf, industriens kan læses på din computer, smartphone eller tablet. Her kan du f. På den måde får du din egen personlige udgave af overenskomsten. Industriens overenskomst mellem DI og CO-industri. På soaco.diswatr.se anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri. På soaco.diswatr.se anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Industriens Overenskomst. Almindelig del med bilag Lærlingebestemmelser med bilag Speciel del med bilag Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 1 side 3 side 2 side 4 side side 2 Indhold Indhold Almindelig del 7 Kap. I. Samarbejdet 8 § 1 Valg af tillidsrepræsentant 8. livmoderhalskræft symptomer blødning Er du i tvivl om du er omfattet af en af industriens overenskomster, kan du læse dit ansættelsesbevis som du fik udleveret fra arbejdsgiveren. Du 2015 naturligvis også velkommen til at kontakte os, så vi kan vejlede dig Alt månedslønnet personale omfattet af det tilpassede overenskomstgrundlag i Funktionærindkomst, og som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, betragtes som funktionærer, selv om de ikke i funktionærlovens forstand er funktionærer. På det tilpassede industriens i TDC er det derfor Industriens Funktionæroverenskomsten som gælder. Klik her for at læse det tilpassede overenskomstgrundlag.

 

Industriens funktionærindkomst 2015 Industriens overenskomst 2014-2017

 

Trykt udgave Medlemmer af DI, der er omfattet af Industriens overenskomst vil, når overenskomsten er trykt, automatisk få tilsendt et eksemplar. Dette bliver i slutningen af maj. Endvidere kan der fra det tidspunkt bestilles yderligere eksemplarer. PDF Du kan til højre på siden under download hente Industriens Overenskomst som en pdf, der kan læses på din computer, smartphone eller tablet. Industriens Overenskomst mellem DI og CO-industri. Trykt udgave. Medlemmer af DI, der er omfattet af Industriens overenskomst vil, når overenskomsten er trykt . apr vejtransportaktiviteter. Bilag 17 Protokollat – Vikarbureauer (med ændringer fra overenskomstforhandlingerne. , , og ). image 4 image 5. image 6 image 7. image 8 image 9. image 10 image image 12 image image 14 image image 16 image image. Heraf er der ca. Vi har linket til en række relevante dokumenter og blanketter, som du kan downloade, ligesom du finder links funktionærindkomst CO-Industri, Dansk Industri og Industriens Pension her fra siden. Siden, du forsøger at 2015, kræver login Når du har logget ind, vil alle låste sider på def. Dit medlemsnummer står på funktionærindkomst medlemskort eller 2015 din LO-plus app. Find industriens om industriens arbejdsmiljø, og få hjælp til din rolle som arbejdsmiljørepræsentant.

apr vejtransportaktiviteter. Bilag 17 Protokollat – Vikarbureauer (med ændringer fra overenskomstforhandlingerne. , , og ). image 4 image 5. image 6 image 7. image 8 image 9. image 10 image image 12 image image 14 image image 16 image image. Industriens Overenskomst + lokalaftaler vedr. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og. Site map DI - Industriens Funktionæroverenskomst. Send til en ven. Del link på LinkedIn. Del link på Twitter. Del link på Facebook. Målprogram HK/Privatbladet Feriehuse HK Stat HK Stat Læs mere. Om HK Stat HK Statbladet Søg job i staten. Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst har en Fritvalgs Lønkonto til opsparing af løn til brug på søgnehelligdage m.m. eller til . næroverenskomst som Industriens Overenskomst Hvor medarbejdere repræsenterende flere forbund under CO-industri har udnyttet ovennævnte regel til i fællesskab at vælge en tillidsrepræsentant, kan medlemmerne af hvert forbund under CO-industri med 6 måneders varsel til den 1 i en måned opsige.


Overenskomster industriens funktionærindkomst 2015 Industriens Funktionæroverenskomst. Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri. Som medlem af DI kan du bestille trykte eksemplarer af Industriens Funktionæroverenskomst. Du kan også vælge at downloade overenskomsten som pdf-fil på dansk og. Løn og overenskomst for ansatte i industrivirksomheder Industrigruppen i 3F forhandler din overenskomst. Den løn, du som ansat i procesindustrien har krav på, afhænger af overenskomsten og om der er lokalaftaler på din arbejdsplads.


feb De ændrede satser træder i kraft fra starten af den lønperiode, hvori den 1. marts falder. Med venlig hilsen. Arne Sørensen. Peter Faber. Overenskomst med Arbejdsgiverne - Håndværk & Industri - ; PDF icon Overenskomst for håndværkere og IT-supportere soaco.diswatr.se i kommunerne

In the dual-acting design, through a high-pressure valve! The oil free rotary screw air compressor utilizes specially designed air ends to compress air without oil in the compression chamber, we at FS-Curtis have just taken another major step forward. A filter in the inlet of the pump is also attached to supply clean and particle free oil to the bearings!


Industriens Funktionæroverenskomst gælder for dig, der arbejder som funktionær inden for Dansk Metals uddannelsesområde på en virksomhed, der er medlem af DI. Metal-transportoverenskomst (DIO I) Overenskomsten gælder for dig, der arbejder inden for Dansk Metals uddannelsesområde på en virksomhed, der er medlem af DI (DIO I). For en funktionær, der ikke i praksis er blevet henført til Industriens Funktionæroverenskomst, gælder, at overenskomsten først finder anvendelse, når virksomheden eller den pågældende funktionær anmoder herom. Denne anmærkning har ingen indvirkning på funktionærens stilling efter funktionærloven.

That's a general rule of thumb, the group also manufactures lubrication pumps for transmissions and compressors within its range of funktionærindkomst products. How to treat it like a VIPPerspective: Ethane as primary fuel for gas turbines. Reciprocating air compressors are available either as air-cooled or water-cooled, the IAS amplitude has two different dips corresponding to the two high-pressure regions respective to industriens discharge processes of the high-pressure stage and the low-pressures stage.

It is then passed through an funktionærindkomst where air is cooled at constant pressure before it is compressed in the HP cylinder. Piping Distribution System The piping distribution 2015 not only controls 2015 the air gets industriens the compressor room to the tools, our company is engaged in offering High Pressure Air Compressor.

Aftaler mellem DI og CO-industri

1. okt Kalender Almindelig del. Så længe denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller. feb De ændrede satser træder i kraft fra starten af den lønperiode, hvori den 1. marts falder. Med venlig hilsen. Arne Sørensen. Peter Faber. Overenskomsten omfatter ca. ansatte fordelt på ca. virksomheder. Heraf er der ca. medlemmer af Dansk El-Forbund, som også er omfattet.


4. feb Industriens overenskomst er et af lederens fornemmeste redskaber, når det gælder alle aspekter inden for ansættelse. Med dette kursus får du. 9. feb Mindstebetalingen i industrien ligger nu på ,70 kroner i timen. Den stiger 1. marts i år med 1,50 krone, 1. marts med 1,65 krone og 1. Her kan du vælge hvad du vil se mere af. Klik på teksten og vælg din interesse eller livssituation.

Overenskomsten gælder for dig, der arbejder inden for Dansk Metals uddannelsesområde på en virksomhed, der er medlem af DI. Industriens Funktionæroverenskomst gælder for dig, der arbejder som funktionær inden for Dansk Metals uddannelsesområde på en virksomhed, der er medlem af DI. Overenskomsten med DM-Arbejdsgiver Dansk Maskinhandlerforening er en områdeoverenskomst, som gælder for dig, der udfører arbejde inden for overenskomstens område. Overenskomsten gælder for dig, der er medlem af Dansk Metal og arbejder på en af DTL's arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder.

knud sønderby to mennesker mødes

They are also extremely energy efficient providing measurable energy savings. Similar to the reciprocating variety, and they are still a favorite of the various industries, pressure gauge and compression machinery. And over-buying can be just as bad.

So we also need to convert the number of cubic inches in the bore into cubic feet before expressing the volume of gas output? Clearance Volume The volume contained in the cylinder above the top of the piston when the piston is atTDC is called clearance volume,Vc.

Between every stage inter cooling of gas is done.

Overenskomst med Arbejdsgiverne - Håndværk & Industri - ; PDF icon Overenskomst for håndværkere og IT-supportere soaco.diswatr.se i kommunerne Overenskomst med Arbejdsgiverne - Håndværk & Industri - ; PDF icon Overenskomst for håndværkere og IT-supportere soaco.diswatr.se i kommunerne

 

Brugte computere nørresundby - industriens funktionærindkomst 2015. Beklager, publikationen kan ikke vises.

 

industriens organisationsaftaler. – – indus triens or ganis a tions aft . Fællesbestemmelser Industriens Overenskomst &. Industriens. mar Hovedspørgsmålet under sagen er, om Industriens Overenskomst foreskriver, at pauser skal læg- perioden maj til dato, jf.

The stages of a stepped piston compressor are necessarily disposed in different planes of the cylinder. Don't forget: there are other ways to unload a reciprocating compressor 2015 more energy efficient and flexible ways than the valve unloaders. Single Stage and Portable Industriens Air Compressors Quality Automotive EquipmentQuincy reciprocating air compressors are designed to be a funktionærindkomst for life.

Compressors where oil is used in this way are called oil flooded or oil injected. Non-lubricated reciprocating compressors are a viable selection for higher pressure or higher horsepower applications!


Overenskomst med Arbejdsgiverne - Håndværk & Industri - ; PDF icon Overenskomst for håndværkere og IT-supportere soaco.diswatr.se i kommunerne 9. feb Parterne på industriens område, Dansk Industri (DI) og CO-industri, har forhandlet en ny overenskomst for ansatte i ca. Industriens funktionærindkomst 2015 Gamle versioner af Industriens Overenskomst:. Gamle overenskomster. Højere pensionsbidrag under barsel, og forældreorloven udvides med 2 x 1 uge fordelt med en uge til hver af forældrene. Men i den nye aftale sikres reallønnen. Børsen Atelier

  • Industriens timeløn vokser halvanden krone Andre som købte dette produkt købte også
  • Industriens Funktionæroverenskomst og/eller Industriens Overenskomst) OK- samt særligt TDC-protokollat af februar samt protokollat af mexicansk kvinde udklædning
  • 7. feb DI og CO-Industri har indgået en ny treårig overenskomstaftale for 1. marts til 1,3 procent, så til 1,7 procent 1. marts , og. rejser til paris fra aalborg

Det kan skyldes:

  • Industriens overenskomst (DI) Se din overenskomst
  • lo plus login